Nytænkning af prøve – og evalueringsformer kan med fordel blive en ledetråd i det kommende læreplansarbejde. Yderligere kan det blive afgørende for implementeringsprocessen, i hvilket omfang erfaringer og kompetencer fra praksis kommer i spil, når læreplansgrupperne skal nedsættes. Behovet for pædagogisk og didaktisk efteruddannelse af lærere og ledere er en central udfordring, hvis den kommende reform skal lykkes.

Derudover inviterer forligsteksten (MBUL, 2016) til en flerhed af udfordringer som i denne analyse er udvalgt i forhold til hvad der kan betragtes som væsentlige opmærksomhedspunkter for matematik og naturfagene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen og udfordringer – med fokus på naturfagene og matematik
Forfatter: Helle Mathiasen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Mona, nr. 3, 2016
Genre: artikel
Omfang: 6
Årstal: 2016