Tekstens transformation – En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning

Peter Kaspersen

Formålet med denne afhandling er at belyse hvad der foregår i dansktimerne i det almene gymnasium og hf når lærer og elever sammen fortolker skønlitterære tekster. I kraft af sin udbredelse og hyppighed har denne aktivitet fået noget næsten naturligt og uomgængeligt over sig. Alle ved hvad der er tale om – analyse og fortolkning […]

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 507 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Integreret evaluering – en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning

Torben Spanget Christensen

Ph.d.-afhandlingen undersøger, om der i praksis kan udvikles og gennemføres en undervisningsintegreret og dialogisk evaluering i den gymnasiale undervisning som en systematisk refleksion af undervisningen. Dette gøres empirisk ved en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale i 8 gymnasiale klasser.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 328 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Etnografiske studier i læring

Karen Borgnakke

I artiklen udfoldes problemstillinger om etnografiske metoder i studiet af læring. Spørgsmålet om forskning i skole- og pædagogikudvikling og nye læringsstrategier reformuleres. I forlængelse heraf diskuteres det intensive feltarbejde i relation til EU-projektet CLASP – Creative Learning in a Student Perspective.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Marianne Abrahamsen

Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer – topleder/mellemledere. Er gymnasiet reelt tilført tilstrækkelig ledelseskraft til de ændringer, som ligger i den kommende gymnasiereform?

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 26 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Integreret evaluering – et pædagogisk eksperiment

Torben Spanget Christensen

Artiklen tager udgangspunkt i et pædagogisk eksperiment kaldet den faglige evaluerende lærer-elevsamtale, der integrerer evaluering og undervisning i én arbejdsproces og leverer ‘her og nu’ evalueringer. Formålet er at undersøge den integrerede evaluering som en refleksion af den faglige undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere