Tekstens transformation – En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning

Peter Kaspersen

Formålet med denne afhandling er at belyse hvad der foregår i dansktimerne i det almene gymnasium og hf når lærer og elever sammen fortolker skønlitterære tekster. I kraft af sin udbredelse og hyppighed har denne aktivitet fået noget næsten naturligt og uomgængeligt over sig. Alle ved hvad der er tale om – analyse og fortolkning […]

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 507 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Integreret evaluering – en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning

Torben Spanget Christensen

Ph.d.-afhandlingen undersøger, om der i praksis kan udvikles og gennemføres en undervisningsintegreret og dialogisk evaluering i den gymnasiale undervisning som en systematisk refleksion af undervisningen. Dette gøres empirisk ved en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale i 8 gymnasiale klasser.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 328 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Etnografiske studier i læring

Karen Borgnakke

I artiklen udfoldes problemstillinger om etnografiske metoder i studiet af læring. Spørgsmålet om forskning i skole- og pædagogikudvikling og nye læringsstrategier reformuleres. I forlængelse heraf diskuteres det intensive feltarbejde i relation til EU-projektet CLASP – Creative Learning in a Student Perspective.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Marianne Abrahamsen

Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer – topleder/mellemledere. Er gymnasiet reelt tilført tilstrækkelig ledelseskraft til de ændringer, som ligger i den kommende gymnasiereform?

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 26 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Integreret evaluering – et pædagogisk eksperiment

Torben Spanget Christensen

Artiklen tager udgangspunkt i et pædagogisk eksperiment kaldet den faglige evaluerende lærer-elevsamtale, der integrerer evaluering og undervisning i én arbejdsproces og leverer ‘her og nu’ evalueringer. Formålet er at undersøge den integrerede evaluering som en refleksion af den faglige undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Udvikling af undervisningen

Peter Henrik Raae

I 1992 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Artiklen diskuterer gennemgående træk i udviklingsarbejderne i gymnasiet som udtryk for en ændret lærer-elevrelation i det senmoderne og som forsøg på en ’nyforhandling’ af undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Har du lavet dine lektier i dag?

Flemming B. Olsen

Rapporten er en empirisk undersøgelse af de ‘mundtlige lektiers’ effekt, funktion og betydning for udvikling af studiekompetence i det almene gymnasium. Hovedproblemstillingen lyder: Hvordan arbejder gymnasieelever med de mundtlige lektier?

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 84 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Nye krav – nye balancer

Peter Henrik Raae & Marianne Abrahamsen

Rapporten er resultatet af en empirisk undersøgelse af fremtidige ledelsesmæssige kompetencer i det udviklingspres, Gymnasiereform 2005 og den generelle modernisering af den offentlige sektor skaber. Dette pres skaber store og ændrede krav til skoleledelsernes kvalifikationer og kompetencer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 128 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Skagerrak – Et skolesamarbejdsprojekt

Erik Damberg (red.)

Rapporten bygger på et udvekslingsprojekt mellem fem danske gymnasier og fem norske videregående skoler. Skolerne blev kombineret parvis med henblik på at virke som konsulenter for hinanden i arbejdet med skoleudvikling ud fra centrale temaer i de igangværende udviklingsarbejder i de to lande.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 74 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Uddannelse på kryds og tværs 2004

I “Uddannelse på kryds og tværs” har vi søgt at dække behovet for en samlet oversigt over den uddannelsesstatistik, der produceres i Undervisningsministeriet. Publikationen indeholder statistiske oplysninger fra 1992 til 2001 samt fremskrivninger fra 2002 til 2011 for det ordinære uddannelsessystem (fra grundskolen til ph.d.). Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (2/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (1/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere