Denne analyse forsøger at beskrive og diskutere de elementer der har betydning for om undervisning i matematik og naturfagene har kvalitet. Analysen er ment som oplæg til diskussionerne på BigBang-konferencen 19.-20. marts hvor kvalitet i undervisning er temaet for konferencesporet arrangeret af MONA. Først nævner vi en række generelle kvaliteter, og dernæst diskuterer vi hvad der kan ses som særligt ved undervisning i matematik og naturfagene. Til sidste fremhæver vi at kvaliteten i klasseværelset hænger sammen med kvaliteten i resten af systemet, fx skoleledelsen og målbeskrivelser, og at de politiske beslutningers kvalitet – eller mangel på samme – er afgørende.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvad er kvalitet i matematik- og naturfagsundervisning?
Forfatter: Jens Dolin, Sebastian Horst & Keld Nielsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet & Center for Science Uddannelse, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA (1), 2015, s. 67-75
Genre: artikel
Omfang: 9
Årstal: 2015