Jeg vil i denne artikel forsøge at beskrive det, som jeg betragter som nutidens dilemma i billedkunstfaget: Billedkunstens mangfoldighed og nødvendige frihed versus målrettet, effektiv undervisning. Jeg vil dertil beskrive faget ud fra de involverede grupper: billedkunstlærerne, gymnasieeleverne og andre mennesker, som ikke direkte er involveret i billedkunstundervisning. Her bliver jeg nødt til at være ret grov i mine beskrivelser for at gøre min pointe klar.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Billedkunst i gymnasiet
Forfatter: Marten Tiemensma
Institution: Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2000 (3), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2000