Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik. De seks cases, der er inkluderet i projektet, omhandler rammerne for sammenhæng og progression og bud på hvordan, der kan skabes sammenhæng og progression mellem uddannelsesinstitutionerne dels i de grundlæggende fag som fx matematik, naturfag, fransk, tysk og engelsk, dels med hensyn til it-anvendelse og it-faglighed.

Bidragyderne er

 

  • Mathiasen, Helle, Forskningscenter for it og læring, Aarhus Universitet (Projektleder)
  • Leth Andersen, Hanne, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
  • Dahl Søndergaard, Bettina, Danmark
  • Enggaard, Karsten, Center for Anvendt Naturfagsdidaktik, JCVU
  • Bendixen, Finn Hoe, Kommunikationscenter for Naturvidenskab og Jordbrug, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
  • Kølsen de Wit, Camilla, Uddannelses- og Udviklingsafdelingen, JCVU
  • Misfeldt, Morten
  • Ågård, Dorte, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet
Forfatter: Helle Mathiasen (projektansvarlig)
Institution: Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 186
Årstal: 2009