Efter gymnasiereformen skal man i matematikundervisningen på C-niveau ikke længere  behandle det formelle funktionsbegreb, men i stedet arbejde med de såkaldte variabelsammenhænge. I mit speciale har jeg benyttet den valgfrihed der er opstået på grund af funktionsbegrebets fravær, til at designe et undervisningsforløb om lineære, eksponentielle, potens- og logaritmiske sammenhænge der tager udgangspunkt i simple tabeller. Ved at vente med at bruge ligninger til senere i forløbet var ambitionen at flere af de forholdsvis sprogligt orienterede elever i forsøgsklassen ville være i stand til at følge aktivt med i undervisningen end hvis man valgte at fokusere på ligninger fra starten. Denne artikel henvender sig især til matematiklærere som gerne vil forsøge sig med en alternativ tilgang til variabelsammenhænge i en sprogligt orienteret C-niveau-klasse, men artiklen vil også være af interesse for dig som generelt har interesse for funktionsbegrebet i undervisningen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Variabelsammenhænge i gymnasiets matematikundervisning
Forfatter: Niels Nørskov Laursen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (4), s. 7-21, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2008