Kompetencer i produktionsorienterede forløb – faser og processer

Christian Dalsgaard

I denne rapport fremlægges resultaterne af projektet, ‘kompetencer i produktionsorienterede forløb’. Projektet har undersøgt elevernes arbejdsprocesser med henblik på at begrebsliggøre nogle af de kompetencer og arbejdsprocesser, der er i spil hos eleverne i produktionsorienterede forløb i fagene, billedkunst, design og mediefag.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 62 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 50 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf

Lisa Laursen (fagkonsulent)

I skoleåret 1999-2000 arbejdede en gruppe billedkunstlærere med et udviklingsprojekt om projektarbejde og evaluering i billedkunst. Gruppen er sammensat, så den dækker over et så stort spektrum som muligt, og så alle niveauer i faget er repræsenteret: fællesfag på hf, tilvalg på hf, étårsforløb på VUC, obligatorisk niveau i gymnasiet og mellemniveau i gymnasiet – for til trods for næsten enslydende fagbilag er der stor forskel på ovenstående niveauer, fagligt og pædagogisk. Udgangspunktet for gruppens arbejde var fra begyndelsen evalueringen af elevernes praktiske arbejde i faget. Denne rapport er resultatet af deres arbejde.

Genre: Rapport | Omfang: 76 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Billedkunst i gymnasiet

Marten Tiemensma

Artiklen rejser diskussionen om, hvordan faget billedkunst kan tilrettelægges, så flest mulige elever får maksimalt udbytte af det. Den kreative, frie udfoldelse er i følge artiklens forfatter kun interessant for klassens få potentielle kunstnere. Hvordan kan de andre i klassen lære noget fornuftigt?

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2000

Læs mere