Gymnasieelever er glade for at komme ud af skolen og på besøg hos en forskningsinstitution, men hvad er deres udbytte? I artiklen redegøres der for syv års erfaringer med gymnasiebesøg på en sektorforskningsinstitution. Det har vist sig at elever i naturvidenskabelige fag har mindst lige så stort oplevelsesmæssigt som fagligt udbytte af besøget, og at det i virkeligheden slet ikke er så galt. Eleverne oplever “science in the making” ved forskerens albue og får indblik i forskningsmiljøet. De opdager også at de har god brug for de kundskaber det lange, seje træk med skolens lærebogsviden har givet dem. Veltilrettelagte besøg er således både en øjenåbner og et vigtigt fagligt supplement til skolens undervisning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Ved forskerens albue: Forskningsbaseret ekstramural læring – et vigtigt supplement til gymnasieundervisningen
Forfatter: Finn Bendixen
Institution: Center for Uformel Læring
Udgivelse: MONA 2008 (3), s. 21-35, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2008