Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik.

Vi har valgt at beskæftige os med problematikken omkring overgange i uddannelsessystemet i forhold tilfremmedsprogsfagene tysk og fransk, som begge udbydes i grundskolen som 2. fremmedsprog. Således er det muligt at se på eventuelle overgangsproblemer i forhold til gymnasiet og dernæst universitetets sproguddannelser. Undersøgelsen er i øvrigt i høj grad relevant for disse to fag, fordi de efterhånden står svagt flere steder i uddannelsessystemet. Tendensen gælder hele Norden, og eleverne synes ofte at være af den holdning, at engelsk er det eneste nødvendige fremmedsprog, hvorfor de ikke længere ”gider” tysk og fransk og i øvrigt vælger et helt andet fremmedsprog i gymnasiet såsom spansk eller kinesisk. Fokus for kapitlet er en undersøgelse af progressionen i beskrivelserne af kompetencerne i læringsmålene på de forskellige niveauer samt af hvilket sprogsyn og læringssyn, der ligger bag beskrivelserne af mål, eksamensformer og anbefalede undervisningsformer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: en undersøgelse af læreplaner
Forfatter: Hanne Leth Andersen & Christina Blach
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, s. 132-166
Genre: Bidrag til forskningsrapport
Omfang: 35
Årstal: 2009