Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik.

Formålet med denne del af projektet ”Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet” er at undersøge, hvordan nye studerende oplever overgangen fra gymnasium til første semester på universitetet. Undersøgelsen retter sig mod førsteårsstuderende på engelskstudiet på Aarhus Universitet, og den sætter fokus på følgende forskningsspørgsmål: I hvilken grad oplever de studerende, at universitetet skaber sammenhæng og progression mellem de studiekompetencer, som de studerende har erhvervet i gymnasiet, og de måder at arbejde på, som praktiseres i førsteårsundervisningen?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet
Forfatter: Dorte Ågård
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Udgivelse: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, s. 81-98
Genre: Bidrag til forskningsrapport
Omfang: 18
Årstal: 2009