Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: En undersøgelse af læreplaner

Hanne Leth Andersen & Christina Blach

Fokus for kapitlet er en undersøgelse af progressionen i beskrivelserne af kompetencerne i læringsmålene for tysk og fransk på de forskellige niveauer samt af hvilket sprogsyn og læringssyn, der ligger bag beskrivelserne af mål, eksamensformer og anbefalede undervisningsformer.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 35 sider | Årstal: 2009

Læs mere