Sprogfærdigheder

Karen Sonne Jakobsen

Artiklen giver et bud på, hvad fremmedsprogsfærdigheders samfundsmæssige funktion er i dag, og hvad skolens opgave er som formidler af sprogfærdigheder. Dernæst undersøges, hvordan færdighederne opfattes og begrundes i læreplaner, hvilket sammenholdes med elevers ønsker til og opfattelser af sprogtilegnelse. Spørgsmålene om grammatikkens rolle for sprogtilegnelsen hhv. betydningen af den subjektive drivkraft diskuteres. Endelig identificeres problemstillinger af tværgående interesse i en sammenlignende fagdidaktik.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 22 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Fremmedsprog på hhx og stx

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for fagområdet fremmedsprog på hhx og stx og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 51 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: En undersøgelse af læreplaner

Hanne Leth Andersen & Christina Blach

Fokus for kapitlet er en undersøgelse af progressionen i beskrivelserne af kompetencerne i læringsmålene for tysk og fransk på de forskellige niveauer samt af hvilket sprogsyn og læringssyn, der ligger bag beskrivelserne af mål, eksamensformer og anbefalede undervisningsformer.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 35 sider | Årstal: 2009

Læs mere