Denne artikel beskriver baggrunden for den seneste justering af gymnasiereformen. I forbindelse med justeringen er der er indgået over hundrede evalueringer af fag og processer, ligesom der har været omfattende debatter på mange niveauer samt en del tidlige ændringer i regelsættene for og udførelsen af reformen, samtidig med, at der har foregået en politisk proces. Den politiske proces har været under indflydelse af ministeren samt de involverede interesseorganisationer og faglige grupperinger. Processens udfald blev i høj grad bestemt i et samarbejde mellem tre oppositionspartier som i selve forhandlingsprocessen greb bolden fra debatten og omsatte den i nogle få punkter der lå pænt i forlængelse af organisationernes, navnlig Gymnasielærerforeningens, debat. Denne artikel beskriver også de væsentligste ændringer i fagene, mest set fra naturfagenes og matematiks perspektiv.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen efter justeringerne – ro nu
Forfatter: Keld Bagger Laursen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (3), s. 53-68, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Analyse
Omfang: 16
Årstal: 2009