Benspænd for fremmedsprog

Bodil Due

Vi taber en vigtig dannelsesmæssig dimension, hvis vi ikke tager udfordringen med fremmedsprogenes position i uddannelse op til genovervejning, mener Bodil Due. Hun kalder på et tværinstitutionelt samråd, hvor man diskuterer sprogfagenes didaktik med henblik på, at kunne uddanne elever som borgere, ikke kun i Danmark, men også i resten af verden.

Genre: artikel | Omfang: 5 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Sproghistorie i Almen sprogforståelse (AP) i gymnasiet. En bro til sprogstudier på universitetet?

Viggo Bank Jensen & Erling Strudsholm

De to forfattere peger i deres artikel på muligheden for at slå bro mellem gymnasie- og universitetsundervisningen med henblik på at give de kommende fremmedsprogsstuderende et bedre grundlag for sprogstudiet og gymnasielærerne bedre muligheder for efteruddannelse.

Genre: artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Almen Sprogforståelse: hvad er det?

Anne Jensen

Denne artikel gennemgår nogle af de væsentligste træk ved det nye forløb i Almen Sprogforståelse (AP), der indgår i gymnasiets grundforløb på et halvt år; og på basis af forskning i sprog og sprogpædagogik og kendskab til gymnasiepraksis vurderer problemer og potentialer i AP1.

Genre: artikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2006

Læs mere