Oral proficiency in second and third foreign languages in the Danish education system

Susana Silvia Fernandez & Hanne Leth Andersen

The aim of this article is to analyze how oral proficiency is pursued within language education in Denmark from the point of view of its conceptualization in the official curricula for primary/lower secondary school and upper secondary school, respectively, and in the study programs for language studies at university. Our intention is to offer a thorough analysis of curricula and academic regulations in order to shed light on progression in the treatment of oral proficiency from primary school, throughout secondary school and up to university level (foreign language studies).

Genre: forskningsrapport | Omfang: 20 sider | Årstal: 2019

Læs mere

Sprogfagene i gymnasiet fra 2005 til nu

Camilla Hutters

Hutters tager pulsen på de forandringer og udfordringer, sprogfag har gennemgået siden reformen i 2005. Erfa- ringerne peger på, at elever vælger færre fremmedsprog, end de gjorde før reformen. Nogle elever forklarer, at de er urolige for ikke at imødekomme optagelseskravet til de videregående uddannelser.

Genre: artikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Fra sprogfag til sprogkompetence

Niels Iversen

De sproglige uddannelser er ifølge artiklens forfatter ikke tilstrækkeligt professionelle, hvilket skyldes, at vi lider under en manglende sammenhæng mellem de forskellige niveauer fra folkeskole til universitet. Undervisningsministerens initiativ til at skabe klarhed og konsistens i de enkelte fag giver imidlertid håb om den nødvendige fornyelse og en klar sprogpolitik.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere