Sproghistorie i Almen sprogforståelse (AP) i gymnasiet. En bro til sprogstudier på universitetet?

Viggo Bank Jensen & Erling Strudsholm

De to forfattere peger i deres artikel på muligheden for at slå bro mellem gymnasie- og universitetsundervisningen med henblik på at give de kommende fremmedsprogsstuderende et bedre grundlag for sprogstudiet og gymnasielærerne bedre muligheder for efteruddannelse.

Genre: artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Evaluering af grundforløbet i stx

Jens Dolin, Kirsten Hjemsted, Anne Jensen, Peter Kaspersen & Jens Kristensen

Evalueringen har fulgt det første gennemløb af Grundforløbet i efteråret 2005. Der spørges til, hvordan skolerne opfylder Grundforløbets intentioner; hvilke vanskeligheder og potentialer, der er; og hvorledes Grundforløbet som konstruktion lever op til sine intentioner, og hvilke resultater, der opnås.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 92 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Almen Sprogforståelse: hvad er det?

Anne Jensen

Denne artikel gennemgår nogle af de væsentligste træk ved det nye forløb i Almen Sprogforståelse (AP), der indgår i gymnasiets grundforløb på et halvt år; og på basis af forskning i sprog og sprogpædagogik og kendskab til gymnasiepraksis vurderer problemer og potentialer i AP1.

Genre: artikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2006

Læs mere