Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser

Cathrine Jespersen Jensen

Baggrunden for denne ph.d-afhandling skal ses i lyset af den svigtende interesse for og rekruttering til tekniske og naturvidenskabelige fag. Det er en problemstilling, der har eksisteret i mere end 40 år, og i dansk sammenhæng begyndte der for alvor at komme fokus på problematikken i midten af 1990’erne.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 373 sider | Årstal: 2006

Læs mere

En ny myndighed

Steen Beck

Ph.d.-afhandlingen handler om, hvilken funktion rusmidlerne spiller i de unges liv og skolemiljøet, og om, hvad skoler kan gøre for at hjælpe eleverne til at udvikle rusmiddelvaner, som er hensigtsmæssige i et sundhedsmæssigt og læringsmæssigt perspektiv.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 296 sider | Årstal: 2006

Læs mere

1.g-elever på et science center

Nana Quistgaard

Ph.d.-afhandlingen belyser danske gymnasieelevers engagement og udbytte ved “sodavandsbesøg” på et science center med fokus på kønsforskelle. Hvilke temaer tiltrækkes eleverne af og hvilke betingelser (herunder opstillingskarakteristika) skal der til, for at oplevelsen bliver udbytterig henholdsvist affektivt og kognitivt?

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 245 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Evaluering af grundforløbet i stx

Jens Dolin, Kirsten Hjemsted, Anne Jensen, Peter Kaspersen & Jens Kristensen

Evalueringen har fulgt det første gennemløb af Grundforløbet i efteråret 2005. Der spørges til, hvordan skolerne opfylder Grundforløbets intentioner; hvilke vanskeligheder og potentialer, der er; og hvorledes Grundforløbet som konstruktion lever op til sine intentioner, og hvilke resultater, der opnås.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 92 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Informal learning with mobile devices – moblogging as learning resource?

Mette Berth

This paper describes a learning experiment in which eight Danish high schoolers were loosely instructed in how to make a ‘moblog’ (mobile weblog) using the photoblogging site Flickr. The students’ assignment was to take pictures of their everyday life for a week with their camera phones and then to incorporate some of the pictures into a Danish essay on a ‘good experience’.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 18 sider | Årstal: 2006

Læs mere