Forløbet i Almen Sprogforståelse (AP) kom ind i det almene gymnasium (stx) med gymnasiereformen i 2005. Det ligger i starten af gymnasieforløbet og skal introducere til undervisningen i sprog. I AP arbejdes der med kernestof, der er fælles for gymnasiets sprogfag, og der indgår en introduktion til latin.

I formålsparagraffen for AP står der: Stoffet perspektiveres historisk gennem kendskab til overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik, europæisk sproghistorie og et elementært kendskab til sociolingvistik. I denne artikel vil vi præsentere og illustrere nogle forskellige sproghistoriske vinkler på AP, pege på nogle muligheder i den gymnasiale sprogundervisning samt diskutere betydningen af sproghistorisk og sprogtypologisk indsigt hos de studerende ved overgangen til sprogstudier på universitetet.

Vi vil beskrive tre tilgange, der kan inddrages i AP. De to første hører under den diakrone lingvistik, der ser sproget som et historisk fænomen: nemlig den genetiske lingvistik, der har fokus på sprogenes indbyrdes sammenhæng i sprogfamilier, og den historiske lingvistik, der fokuserer på det enkelte sprog ud fra et sproghistorisk perspektiv. Den tredje tilgang, den sprogtypologiske, undersøger sammenhænge mellem alverdens sprog synkront, uafhængigt af historiske og genetiske forhold.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sproghistorie i Almen sprogforståelse (AP) i gymnasiet. En bro til sprogstudier på universitetet?
Forfatter: Viggo Bank Jensen & Erling Strudsholm
Institution: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Udgivelse: Nanna Bjargum, Birte Dahlgreen, Pia Zinn Ohrt, Hanne Leth Andersen & Annette Søndergaard Gregersen (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 47
Genre: artikel
Omfang: 10
Årstal: 2009