Denne delrapport samler de kvantitative resultater fra undersøgelsen ’Forsøg med brobygning i folkeskolen’, som omhandler unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde. I undersøgelsen har vi fulgt 1200 unge på folkeskoler spredt over hele landet fra de gik i 8. klasse frem til i dag, hvor de er startet enten på en ungdomsuddannelse, i 10. klasse, i arbejde eller andet (2004-2006). Metodisk er undersøgelsen gennemført ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. Den har fundet sted i forbindelse med en række forsøg med brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelse, og har overordnet haft til formål at afdække hvad, der påvirker unges uddannelsesvalg.

Undersøgelsen er finansieret af Undervisningsministeriet, og der er indtil videre udgivet en midtvejsrapport ”Niende klasse og hvad så?”. Konkret baserer rapporten sig på resultaterne fra undersøgelsens 2. runde, som består af; (1) En opfølgende spørgeskemaundersøgelse med 689 elever (i 10. klasse, på ungdomsuddannelse, i arbejde eller andet) (2) Kvalitative geninterviews med 25 elever (i 10. klasse, på ungdomsuddannelse, eller i arbejde). (3) Kvalitative interviews med 10 unge i 10. klasse samt på ungdomsuddannelse (4) 4 gruppeinterviews med forældre, unge og vejledere (i alt 26 personer). Hovedvægten i resultatrapporten er lagt på resultaterne fra det kvantitative materiale.

Download PDF →

Fakta

Titel: Unge ét år efter niende klasse - Anden delrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde
Forfatter: Mette Pless & Noemi Katznelson
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 52
Årstal: 2006