Projektets overordnede problemstilling var at afdække de overgangsproblemer, man som elev og lærer kan konstatere, at der findes mellem grundskole og gymnasiale uddannelser både generelt og fagspecifikt inden for fagene engelsk, dansk og matematik. Desuden er det målet med rapporten at diskutere baggrunden for problemerne og fremlægge mulige løsningsforslag.

Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at en del af projekterne har lagt vægt på at afdække overgangsproblemerne for deres elever og skoler, samtidigt med at de har udviklet og i nogle tilfælde afprøvet løsningsmodeller. I flere tilfælde er der udviklet ideer eller egentlige materialer, som har kunnet afprøves efter projekternes afslutning.
Hovedvægten i denne rapport kommer til at ligge på en yderligere afdækning af overgangsproblemerne og en diskussion af nogle af de ideer, som har været udviklet og diskuteret i projekterne.
Det er derimod ikke muligt at konkludere endeligt om effekten af bestemte tiltag.
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk
Forfatter: Aase Bitsch Ebbensgaard, Jens Christian Jacobsen & Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND's skriftserie, 2014 (37)
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 118
Årstal: 2014