FOKUS: Den gode start
Hvordan skaber man de bedste rammer for de mange nye elever, der efter sommerferien, starter på deres nye liv på en gymnasial uddannelse? Hvilke forhold er vigtige for skabelsen af en god og stærk klasserumskultur, som understøtter elevernes faglige udvikling og har plads til alle? Og hvordan kan man i de enkelte fag sikre sig at overgangen fra grundskole til gymnasiet ikke bliver for stor?
Der er nok at tage fat på. Samtidig med at den nye reform træder i kraft. Vi har samlet en række titler fra databasen, der inspirerer og giver gode råd til arbejdet med at skabe den gode start.

NYT I DATABASEN
I denne sektion præsenterer vi noget af den nyeste forskning i databasen. Bliv blandt andet klogere på det komplekse ungdomsliv anno 2017 gennem Steen Becks ’læsning’ af ungdomsserien Skam, på hvordan unge oplever betydningen af de fællesskaber de indgår i, de mange nye krav til danskfagets didaktik, fremmedsprogets position i uddannelserne i dag og nye undervisnings- og forsøgsformer i matematik.

Download PDF →

Fakta

Titel: GymForsk #2: Den gode start
Institution: Gymnasieforskning
Udgivelse: GymForsk
Genre: nyhedsbrev
Omfang: 3
Årstal: 2017