Artiklen tager udgangspunkt i en sammenligning af skrivekulturerne i dansk på de to uddannelsesniveauer, grundskole og gymnasium, baseret dels på styredokumenter, dels på et etnografisk længdestudie af en skolepiges, Sofia, skriveerfaringer fra 9. klasse til 3. gymnasieklasse. Den sammenstiller dernæst dybdeanalyser af to skriftlige opgaver fra henholdsvis 9. klasse og 1. gymnasieklasse. Afsluttende diskuteres mere generelle problemstillinger vedrørende danskfaglig skrivekultur og overgangen mellem den obligatoriske folkeskole og de gymnasiale uddannelser.

Studiets teoretiske ramme er sociokulturel og inspireret af forskergrupperinger som New Literacy Studies og Academic Literacies Research. Skrivning anskues således som en social praksis, og datagenerering baseres på tekstorienteret etnografi.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangen fra grundskole til gymnasium: En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer
Forfatter: Ellen Krogh
Institution: Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Mångfaldens möjligheter - litteratur och språkdidaktik i norden, Institutionen för svenska språket, Göteborg Universitet, s 155-180
Genre: Kapitel i bog
Omfang: 25
Årstal: 2014