GymForsk #2: Den gode start

Denne gang har vi fokus på, hvordan man skaber de bedste rammer for de mange nye elever, der efter sommerferien starter på deres nye liv på en gymnasial uddannelse. Vi har samlet en række titler fra databasen, der inspirerer og giver gode råd til arbejdet med at skabe den gode start. Vi præsentere desuden nye titler i databasen.

Genre: nyhedsbrev | Omfang: 3 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Karrierelæring og overgang til videregående uddannelser

Ane Qvortrup & Hanne Fie Rasmussen

Hvad er det, der gør forskellen, når det kommer til valget af og overgangen til videregående uddannelse?Ane Qvortrup argumenterer for, at karrierevalg må forstås som et valg med tre dimensioner – der ikke bare er tale om et valg af karriere, men også et valg ift. identitet og faglighed. Forberedelsen hertil skal forstås som en samtidig dialog mellem elevens ønske om identitet, fag og faglighed samt videreuddannelse og karriere.

Genre: forskningsrapport | Omfang: 63 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium: En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer

Ellen Krogh

Artiklen tager udgangspunkt i en sammenligning af skrivekulturerne i dansk på folkeskole- og på gymnasieniveau, og udspringer af et større forskningsprojekt Faglighed og skriftlighed. En række elevers skriverbaner er studeret fra 9. klasse til 3.g, gennem forskellige fag.
Resultaterne har skabt ny viden om, hvordan elever lærer sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag, og hvordan de udvikler deres skrivekompetencer i løbet af deres uddannelsesforløb.

Genre: Kapitel i bog | Omfang: 25 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk

Aase Bitsch Ebbensgaard, Jens Christian Jacobsen & Lars Ulriksen

Denne rapport præsenterer erfaringer og resultater fra forsknings-og udviklingsprojekter gennemført for Undervisningsministeriet fra sommeren 2013 til efteråret 2014.
Projektets formål er at opbygge et vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer, når de begynder i gymnasiet. Desuden har et mål for projektet været, at styrke lærersamarbejde i de to uddannelsestrin.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 118 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Taberdrenge og vinderpiger

Mette Lykke Nielsen

Siden 1980’erne har pigerne domineret uddannelsessystemet. Det har skabt en bekymring for den gruppe drenge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Dem, der i nogle sammenhænge kaldes for ’taberdrenge’. Men hvad med pigerne, er de alle sammen vindere? Og hvad er forklaringen på pigernes dominans? Det giver Mette Lykke Nielsen fra Center for Ungdomsforskning nogle bud på.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 12 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet

Mette Pless

Afhandlingen sætter fokus på den gruppe af unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, trods den politiske indsats. Afhandlingen følger 9 uddannelsesmæssigt udsatte unge fra 9. klasse og 3-4 år frem til de er 19-20 år og har gjort sig en række erfaringer med ungdomsuddannelse og arbejde.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 218 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Faglighed og skriftlighed

Ellen Krogh

I artiklen præsenterer Ellen Krogh forskningsprojektet “Faglighed og skriftlighed” og beretter om hvordan tre niendeklasser er blevet fulgt i overgangen fra grundskole til gymnasie.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 4: Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og introforløb

Morten Misfeldt & Finn Bendixen

Hvordan adresserer universiteterne overgangsproblematikken, når de nye studerende skal igang med at læse? Artiklen undersøger sammenhængen mellem faglige og sociale elementer af indslusningen på en naturvidenskabelig uddannelse.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 15 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet

Dorte Ågård

Artiklen undersøger, hvordan nystartede studerende på engelskstudiet ved Aarhus Universitet oplever sammenhængen mellem de studiekompetencer, de lærer på gymnasiet, og dem der kræves på 1. semester.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere

De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund

Torben Pilegaard Jensen & Leif Husted

Rapporten undersøger uddannelsesmønstre i Region Midtjylland. Den konkluderer at langt flere unge med en gymnasieuddannelse bag sig starter på en lang videregående uddannelse, hvis de bor i nærheden af et universitet. Og mange af de, der ikke bor i nærheden, fraflytter deres opvækstkommune, når de går i gang med en videregående uddannelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 73 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet – fra de gymnasiale uddannelser

Mette Skak-Nielsen & Nuri Peker

Uddannelse betragtes i stigende grad som en vigtig forudsætning for at klare sig godt på det globale marked. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge befolkningens adfærd i uddannelsessystemet efter de gymnasiale uddannelser. Denne forløbsanalyse viser, hvordan enkelte
studenterårgange bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 42 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Uddannelse på kryds og tværs 2003

I “Uddannelse på kryds og tværs” har vi søgt at dække behovet for en samlet oversigt over den uddannelsesstatistik, der produceres i Undervisningsministeriet. Publikationen indeholder statistiske oplysninger fra 1992 til 2001 samt fremskrivninger fra 2002 til 2011 for det ordinære uddannelsessystem (fra grundskolen til ph.d.). Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 375 sider | Årstal: 2003

Læs mere