Unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde er temaet for denne rapport fra Center for Ungdomsforskning. Den er en midtvejsrapport fra undersøgelsen ’Forsøg med brobygning i folkeskolen’, som netop handler om unges uddannelsesvalg efter grundskolen og ikke mindst om en række forsøg med brobygning og vejledning i 8. og 9. klasse. Emnerne spænder således vidt fra de unges drømme og forestillinger om deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse til konkrete erfaringer med forældresamarbejde, vejledning, praktik osv. Rapporten er opdelt i to dele. Første del handler om de unges uddannelsesvalg og anden del om erfaringer med udskoling fra en række forsøg rundt om i landet. Den vil have relevans for alle der beskæftiger sig med grundskolens afgangsklasser, ungdomsuddannelser, vejledning og andre tilbud til unge efter grundskolen. Undersøgelsens endelige rapport udkommer i begyndelsen af 2007.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde
Forfatter: Mette Pless & Noemi Katznelson
Institution: Center for Ungdomsforskning
Genre: Rapport
Omfang: 96
Årstal: 2005