I denne artikel vil adresserer Nikolaj Frydensbjerg Elf spørgsmålet om skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasieuddannelse ved at analysere et pilotstudie som blev gennemført i samarbejde med professor Ellen Krogh og adjunkt Torben Spanget Christensen fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet, det seneste skoleår (2009-2010). I pilotstudiet følger de hver tre 9.-klasser ét år på tre skoler forskellige steder i landet ved at lave feltarbejde i klassen. Feltarbejdet omfattede deltagende observation af undervisningen i alle fag, interview af elever og lærere og indsamling af dokumenter, inklusive læreres skriveordrer og elevers elevprodukter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasieuddannelse
Forfatter: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: Dansk Noter 2010 (3), s. 28-37.
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 8
Årstal: 2010