Uddannelsesredegørelse 98 behandler tre emner, som aktuelt præger den uddannelsespolitiske dagsorden, og som undervisningsministeren prioriterer højt. I redegørelsen tages følgende problemstillinger op: Hvad er kvalitet i uddannelser, og hvordan kan den måles? Hvorfor er der frafald i uddannelsessystemet, og hvordan kan det reduceres? Er uddannelse for alle – eller for de fleste?Spørgsmålene behandles under overskrifterne: 1) Uddannelsernes kvalitet i et samfund under forandring. 2) Frafald. 3 Undervisning og uddannelse for alle – eller for de fleste? Redegørelsen har til formål at give et grundlag for en uddannelsespolitisk debat, der tager afsæt i de initiativer, der allerede er sat i gang, og kommer med bud på, hvordan det fremtidige uddannelsessystem skal se ud.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelsesredegørelse 1998
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Uddannelsesredegørelse
Årstal: 1998