I dag har danske unge en række forskellige muligheder, når de skal vælge en gymnasial uddannelse. Der er det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX), det tekniske gymnasium (HTX) og endelig den højere forberedelseseksamen (HF), som kan tages både på et voksenuddannelsescenter og et HF-center.

I denne rapport undersøger vi gennem spørgeskemaer og dybdegående interviews de unge, som tager en HF på et HF-center. Specifikt er der tale om unge, der tager en HF på Frederiksberg HF. Udgangspunktet for undersøgelsen er et ønske om at få belyst elevernes baggrunde og forbinde det med deres aktuelle trivsel på uddannelsen. Hensigten er at belyse og dermed potentielt dokumentere de problemer og udfordringer, de unge bærer på, og som kan påvirke deres indsats og trivsel på HF-uddannelsen samt deres eventuelle overvejelser om at afbryde uddannelsen.

Det centrale mål med denne rapport er for det første at analysere og klarlægge de sociale baggrunde for kursisterne på Frederiksberg HF i en bred forstand, hvor faktorer og hændelser i kursisternes opvækst og nuværende trivsel medtages i analysen. Konkret betyder dette, at rapporten vil: (1) Undersøge og klarlægge elevernes sociale baggrunde i en bred forstand, (2) analysere, hvorvidt tilstedeværelsen eller fravær af forskellige og specifikke sociale hændelser i elevens liv påvirker kursistens nuværende trivsel i bred forstand på uddannelsen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF: Et ungdomssociologisk studie
Forfatter: Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 52
Årstal: 2010