Pilotundersøgelsen tegner en foreløbig profil af kursisterne på to-årigt HF i dag. Denne profil synliggør, at HF huser mange forskellige unge i alderen 17-27 primært. På HF mødes unge kursister, som kommer direkte fra 10. klasse, med kursister op i tyverne, som tager skolen op igen. HF er således ikke – som ofte antaget – primært en uddannelse for ældre eller modne kursister. Pilotundersøgelsen identificerer fire tentative profiler grupperet omkring kursisternes bevæggrunde for at vælge HF: De pragmatiske, de fagligt usikre,second chance-kursisterne, og de kursister, som har HF som first choice. Pilotundersøgelsen synliggør, at disse personlige profiler går på tværs af alder, familiebaggrund og skolehistorie. Pilotundersøgelsen fremhæver, at HF har en noget ufortalt succeshistorie i forhold til ”de fagligt usikre” kursister. De fire profiler uddybes videre i notatet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: HF i dag – status og nye spørgsmål: En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF
Forfatter: Birgitte Simonsen, Noemi Katznelson & Maria Duclos Lindstrøm
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 14
Årstal: 2009