I dette afsluttende kapitel vil vi pege på nogle handlemuligheder, som vil kunne bidrage til at forbedre de gymnasiefremmede elevers muligheder for at klare sig i gymnasiet. Vi sætter fokus på tre punkter:
1) At forbedre elevernes muligheder for at forstå, hvad der foregår i gymnasiet, og for at kunne deltage i undervisningen. 2) At forbedre lærernes muligheder for at få indsigt i, hvordan eleverne forstår undervisningen, og hvilke vanskeligheder eleverne møder 3) At bidrage til at skabe et frugtbart og støttende læringsmiljø. Udgangspunktet for vores ideer og anbefalinger er, at det er nødvendigt at sætte ind flere steder, hvis de gymnasiefremmede elevers faglige og personlige udbytte skal øges. Samtidig må flere parter være involveret.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 7: Opsamling og handlemuligheder
Forfatter: Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Genre: Bidrag til bog
Omfang: 27
Årstal: 2009