Gymnasiematematikfagets fagidentitet

Kasper Bjering Søby Jensen

Afhandlingen arbejder med matematiks identitet som fag i den danske almene gymnasieskole. Afhandlingen tager sit afsæt i en formodning om, at netop forskellige forståelser af hvad fagets identitet er, er en væsentlig kilde til konflikter mellem fagets aktører og til friktion på feltet som helhed overfor forsøg på at gennemføre små og store forandringer i fagets indhold. En fagidentitet opfattes overordnet som udspændt af tre uafhængige dimensioner. En teori-dimension, en anvendelses-dimension og en meta-dimension. For hver dimension formuleres et sæt af tyngdepunkter.

Genre: afhandling | Omfang: 254 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Status på anvendt matematik på det almene gymnasium

Kasper Bjering Søby Jensen

I hvilken grad er anvendelse af matematik prioriteret i gymnasiets undervisning? Artiklen analyserer en række anvendte opgaver fra skriftlige opgavesæt brugt på A-niveau efter 2005 og konkluderer at anvendelseselementet kun i ringe grad får opmærksomhed som selvstændigt felt. Der diskuteres forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene

Derek Hodson

Denne artikel kaster et kritisk blik på det praktiske arbejde i skolens naturfag og på de ofte ekstraordinært store forventninger vi stiller til det. Idet forfatteren hævder at meget af det vi gør, er dårligt forstået, rodet og af ringe uddannelsesmæssig værdi, argumenteres der for en mere præcis,teoridrevet tilgang.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Formål med eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen

Lærke Bang Jacobsen

Hvad er formålet med eksperientelt arbejde i fysikundervisningen? Artiklen argumenterer for behovet for at lade eksperimentelt arbejde være et selvstændig mål for undervisningen i fysik, i stedet for blot et middel til at opnå kognitive, procedurale og affektive evner. Målet bør være elevernes tilegnelse af såkaldt “eksperimentel problemløsningskompetence”.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere