Status på anvendt matematik på det almene gymnasium

Kasper Bjering Søby Jensen

I hvilken grad er anvendelse af matematik prioriteret i gymnasiets undervisning? Artiklen analyserer en række anvendte opgaver fra skriftlige opgavesæt brugt på A-niveau efter 2005 og konkluderer at anvendelseselementet kun i ringe grad får opmærksomhed som selvstændigt felt. Der diskuteres forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Modellering versus problemløsning – om kompetencebeskrivelser som kommunikationsværktøj

Tomas Højgaard Jensen

I artiklen tales der for at sigte mod matematisk modelleringskompetence og matematisk problemløsningskompetence som to adskilte læringsmål for undervisningen i gymnasiet. Det argumenteres at en sådan skelnen kan bruges som kommunikationsværktøj når der skal etableres en dagsorden i og omkring klasserummet i almindelighed, og når der skal udvikles og/eller vælges gode elevudfordringer i særdeleshed.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere