Teksten gør status på i hvilken grad anvendelse af matematik har været en selvstændig pointe i gymnasieskolens matematikundervisning siden gymnasiereformen af 2005. Dette undersøges ved at analysere anvendte opgaver fra de skriftlige eksamenssæt på A-niveauet. Det konkluderes at anvendelse af matematik kun i ringe grad er en egentlig pointe i faget. Der diskuteres forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Status på anvendt matematik i det almene gymnasium
Forfatter: Kasper Bjering Søby Jensen
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2011 (4), s. 57-73, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2011