Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen

Helle Mathiasen, Majken Leth Gudnitz, Lene Tortzen Bager & Mette Brinch Thomsen

Forskningsrapporten tager afsæt i otte skoleprojekter, alle afviklet i perioden 2013-2014. I rapporten diskuteres skoleprojekterne ud fra overordnede temaer: innovationskompetencer og kommunikation i undervisningsorganisering og undervisningsformer, med fokus på lærer- og elevroller.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 134 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Innovation i gymnasiet, rapport 2

Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Michael Paulsen

Rapporten udspringer af anden runde af en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis og undersøger de faglige netværks betydning i udvikling af fag og nye arbejdsformer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 145 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Innovation i gymnasiet

Torben Spanget Christensen, Peter Hobel & Michael Paulsen

Rapporten er en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis, så det indtænkes i elevernes læring, i udvikling af arbejdsformer og i nytænkning af skolens organisatoriske rammer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 145 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Almen studieforberedelse og innovativ kompetence: En undersøgelse af 1.g’eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil

Peter Hobel

Afhandlingens mål er at undersøge udviklingen af elevernes innovative evner i skrivning i fagligt samspil i gymnasiet. Afhandlingens mål er at etablere en forskningsmæssig diskurs, hvori man meningsfyldt kan tale deskriptivt om en ny type af elevtekster produceret i fagligt samspil.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 245 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Sanselig-æstetisk erfaring

Frederik Pio

Med baggrund i den fænomenologisk-hermeneutiske filosofis tematisering af menneskets væren-i-verden tager forfatteren afstand fra den målstyrede rammesætning af de sanseligt-æstetiske fag i uddannelsessystemet som helhed. Der argumenteres for at den sanselige erfaringsdannelse har en vigtig plads i den sammenhæng.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Formål med eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen

Lærke Bang Jacobsen

Hvad er formålet med eksperientelt arbejde i fysikundervisningen? Artiklen argumenterer for behovet for at lade eksperimentelt arbejde være et selvstændig mål for undervisningen i fysik, i stedet for blot et middel til at opnå kognitive, procedurale og affektive evner. Målet bør være elevernes tilegnelse af såkaldt “eksperimentel problemløsningskompetence”.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere