Med udgangspunkt i Hodsons 1990-artikel som findes i en oversat udgave i seneste MONA,  2008(3), beskriver denne artikel formålene med eksperimentelt arbejde i naturfagsundervisningen som fundet i forskningslitteraturen. Nedslagene viser at eksperimentelt arbejde typisk ses som et middel til at opnå primært kognitive, procedurale og affektive evner. Med denne artikel ønsker jeg at vende diskussionen så disse evner ikke længere ses som mål med eksperimentelt arbejde i undervisningen, men er midler til at lære at udføre eksperimentel fysik, opfattet som at løse fysikfaglige problemer ved brug af eksperimentelle metoder. Denne evne kaldes eksperimentel problemløsningskompetence.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Formål med eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen
Forfatter: Lærke Bang Jacobsen
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (4), s. 22-41, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2008