Internet og tv, film, radio og trykte medier befordrer tilsammen en refleksiv almendannelse, der er afgørende for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Medierne befordrer ligeledes konkrete kundskaber, der er afgørende for at kunne handle samfunds- og erhvervsmæssigt i en fremtid, der i stadig stigende grad baseres på håndtering af tegn. Medierne er derfor centrale for både gymnasiets almendannende og studieforberedende formål og bør være mål og midler for læring i fremtidens gymnasium ud fra en ”andethedens pædagogik”.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Medier – dannelse og uddannelse
Forfatter: Kirsten Drotner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2002 (10), Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2002