Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence

Steen Beck & Birgitte Gottlieb

Rapporten er en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. Den behandler tre temaer: 1) elevernes faglige kompetence, studielyst og valgkompetence; 2) kontekstsmæssige forklaringer på graden af studiekompetence; og 3) mulige styrkninger af studiekompetence og overgang fra gymnasie til universitet.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 360 sider | Årstal: 2002

Læs mere

Hvordan staver studenterne? – en undersøgelse af stavefejl i studentereksamensstilene 1998

Hermed fremlægges undersøgelsen af studenternes stavefejl ved skriftlig eksamen i dansk maj 1998. Der er tale om en identisk gentagelse af undersøgelsen af stavefejl ved studentereksamen 1990 (Stavefejl, Tema 34, Undervisningsministeriet 1992). Med 1998-undersøgelsen i hånden kan man altså danne sig et aktuelt billede af stavefejlene og deres typer og mønstre.

Genre: Rapport | Omfang: 70 sider | Årstal: 2002

Læs mere

Profiler på hhx og htx – evaluering af økonomifag på hhx og teknologifag på htx

Karen Sjørup (projektleder)

Rapporten indeholder en evaluering af økonomifag på hhx og teknologi- og teknikfag på htx og er gennemført i perioden juni 2001 til juni 2002. Evalueringen undersøger kvaliteten i undervisningen med særligt fokus på blandt andet arbejdsformer, progression og sammenhæng mellem fagene.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 155 sider | Årstal: 2002

Læs mere

Fag og fontange

Finn Hauberg Mortensen

Hvordan planlægges fagene i fremtidens gymnasium? I artiklen argumenterer Finn Hauberg Mortensen for at man i gymnasiets formålserklæring erstatter ’almen dannelse’ og ’studiekompetence’ med begreber, som er klare og kan bruges til planlægning og evaluering. Derudover anbefales en reorganisering af den faglige struktur op gymnasiet.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2002

Læs mere