I denne kommentaren velger jeg å ikke gå inn på metodiske spørsmål som for eksempel utvalgsstørrelse, forskningsspørsmål og hvorvidt disse besvares, men heller rette oppmerksomheten mot en del av de utfordringene Beier Jensen løfter frem. Hun tar tak i viktige problemstillinger som jeg ønsker å utdype og understreke. I det følgende vil jeg derfor komme inn på informasjonssøk på Internett, fagnettsteder for elever og lærere, samt utvikling av fagnettsteder for elever. (Den oprindelige artikel er tilgængelig her )

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Internett i naturfagundervisningen
Forfatter: Sonja M. Mork
Institution: Norwegian Centre for Science Education, University of Oslo
Udgivelse: MONA 2011 (2), s. 79-85, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 6
Årstal: 2011