Denne artiklen forfølger to hovedargumenter. For det førte, at nutidens dannelse kan defineres som evnen til at kunne håndtere kompleksitet snarere end som konkrete værdier eller særlige former for viden. For det andet, at denne evne i særlig grad kan opøves gennem anvendelse af digitale medier, der kendetegnes ved at blande forskellige udtryksformer – tekst, tal og billeder. Artiklen dokumenterer gabet mellem fritidens og skolens medieanvendelser og diskuterer konsekvenserne for den generation, der skal forvalte fremtidens videnssamfund, som præges af gensidige, globale afhængigheder og samarbejder.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digital dannelse: Når fritiden er hårdt arbejde
Forfatter: Kirsten Drotner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: I: Viljen til visdom (red.: Jens Thodberg Bertelsen, Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, Karin-Ann Madsen og Ole G. Mouritsen),, s. 138-148, SLAGMARK's Skyttegravsserie
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 11
Årstal: 2008