Artiklen diskuterer, om den generelle udvikling på arbejdsmarkedet hen imod et moderne fleksibelt arbejdsliv er slået igennem i uddannelsesverdenen. Indledningsvis redegøres der for de overordnede ændringer, som påvirker uddannelsesverdenen; dernæst analyseres udviklingen inden for de gymnasiale uddannelser, hvor der med afsæt i den enkelte lærers perspektiv fokuseres på henholdsvis forholdet til elever, kollegaer, ledelse og undervisning. I artiklens sidste afsnit diskuteres det, på hvilken måde og i hvilket omfang den enkelte lærers arbejdssituation har ændret sig. Et hovedsynspunkt i artiklen er, at nok har lærernes arbejdssituation ændret sig væsentligt de senere år, men sammenlignet med andre dele af arbejdsmarkedet må ændringerne og moderniseringsbestræbelserne dog relativt set opfattes som mindre omfattende.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Lærerarbejde – mellem modernitet og tradition
Forfatter: Finn Wiedemann
Institution: Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Udgivelse: Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 2002 (4)
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 21
Årstal: 2002