I dette særnummer af Gympæd 2.0 om gymnasiereformen 2017 beskrives Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet.

Fokusområde: Skole- og kompetenceudvikling

Ane Qvortrup og Peter Henrik Raae undersøger, dels hvordan skolerne møder kravene til teamene om samspil og progression, dels hvordan de praktiserer kontrol- eller opfølgning og omgås den læring, denne kan kaste af sig. Med henblik på fokus på flertydigheden i betegnelsen organisatorisk kapacitet i relation til implementering vil Qvortrup og Raae være særligt opmærksomme på måden hvorpå, kravene omsættes.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Fokusområde: Skole- og kompetenceudvikling
Forfatter: Ane Qvortrup & Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitets
Udgivelse: Gympæd 2.0 (17), s. 32-36
Genre: artikel
Omfang: 5
Årstal: 2017