Hvad er den nødvendige og tilstrækkelige fagrække for elever i det ’fremtidens gymnasium’, som er på tegnebrættet? Svaret afhænger af uddannelsens formål. Det foreslås, at man erstatter ’almen dannelse’ og ’studiekompetence’ med begreber, som er klare og kan bruges til planlægning og evaluering. Videre foreslås det, at man i gymnasiet indfører tre fagrækker, der hver kendetegnes ved deres arbejds- og evalueringsformer, og som hver giver deres bidrag til opfyldelsen af formålet.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Fag og fontange
Forfatter: Finn Hauberg Mortensen
Institution: Center for Naturfagenes Didaktik, Syddansk Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2002 (10), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2002