Arbejdet med dette review blev sat i gang for at skabe overblik over den internationale litteratur om brug af data i skoleledelse. Formålet var at finde frem til forskning, der udpeger og beskriver de faktorer, som henholdsvis hæmmer og fremmer brugen af data i grundskolen.

Arbejdsgruppen bevægede sig fra en generel interesse i overhovedet at få overblik over, hvad der findes af international uddannelsesforskning, som har brug af data i det pædagogiske felt som genstand, til en mere specifik interesse i forskning, som havde noget at sige om betingelser for produktiv brug af data i praksis med relevans i dansk sammenhæng.

Vi arbejdede ud fra følgende review-spørgsmål: hvilke egenskaber ved ledelse og organisation, som er relevante i forhold til opbygning af professionel kapacitet i danske skoler, henholdsvis hæmmer og fremmer brugen af data i grundskolen?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Review: Brug af data i skoleledelse
Forfatter: Søren Hornskov, Helle Bjerg & Laura Høvsgaard
Institution: Professionshøjskolen UCC & Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
Udgivelse: Professionshøjskolen UCC
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 25
Årstal: 2015