Det hidtil største nationale forskningsprojekt af sin art i Danmark, Undervisningsorganisering, – former og – medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser 2010-2014, er afrapporteret i fire forskningsrapporteri . Det overordnede fokus har været på nytænkning af undervisningen. Knapt 5100 elever og 550 lærere, fordelt på 60 skoler, har deltaget i undersøgelsen i løbet af de fire år projektet har været i gang. Artiklen tager udgangspunkt i et lille udsnit af det empiriske materiale. På baggrund af de udvalgte empiriske data vil artiklen diskutere elever og læreres tilgange til undervisning, med fokus på undervisningsformer, it-brug, fagligt niveau og elevdeltagelse i undervisningsrelaterede aktiviteter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse - Ifølge elever og lærere
Forfatter: Helle Mathiasen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND’s skriftserie (nr. 43), 2016
Genre: forskningsartikel
Omfang: 26
Årstal: 2016