Denne bog handler om, hvordan styring og ledelse sker på ungdomsuddannelserne, samt hvordan denne styring og ledelse hænger sammen med ungdomsuddannelsernes resultater. Bogen er skrevet på baggrund af omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser i form af blandt andet spørgeskemaer, registerdata, interviews og dokumentarisk materiale. Disse undersøgelser er del af et forskningsprojekt finansieret af Rockwool Fonden.

Forskningsprojektet er blevet gennemført af Aarhus Universitet, Rockwool Fondens Forskningsenhed, KORA og CBS i samarbejde med flere forskere fra SFI. Der er tilknyttet en følgegruppe til projektet bestående af direktør Lars Mortensen, forhenværende rektor Flemming Schmidt, sekretariatschef Lone Beck Sønderby, direktør og professor Jan Rose Skaksen og professor Poul Erik Mouritzen. Følgegruppen har givet særdeles nyttige kommentarer til projektet hele vejen igennem, og vi er meget taknemmelige for dette bidrag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne
Forfatter: Lotte Bøgh Andersen et al. (red.)
Institution: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Udgivelse: Rockwool Fondens Forskningsenhed & Syddansk Universitetsforlag
Genre: Bog
Omfang: 276
Årstal: 2014