Gymnasieelever bliver opdraget til at deltage i demokratiet. De bliver også inddraget i mange beslutninger. Ofte har de dog ikke reel indflydelse. Det kan virke demotiverende i forhold til at engagere sig, siger lektor Jonas Lieberkind.

På Odder Gymnasium er det ikke kun få, som involverer sig i råd og udvalg. Skolen har en lang tradition for at give eleverne indflydelse på alt fra visioner for skolen til temaet til næste arrangement i musikcafeen. Det giver energi, siger to medlemmer af det 104 mand store elevråd. Eleverne lever op til ansvaret, lyder det fra ledelsen, som vil værne om engagementet.

Download PDF →

Fakta

Titel: Her sidder hver femte elev i elevrådet. Interview med Louise Haahr, Mathilde Sinding Leth- Nissen, Anne Bisgaard Vase & Eldin Basic
Forfatter: Henrik Stanek
Institution: Odder Gymnasium
Udgivelse: Magasinet Gymnasieforskning (27), s. 30-34
Genre: formidlingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2022