Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/gymnasieforskning.dk/public_html/wp-content/themes/theme/content-meta.php on line 5

Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser af Erhvervsgymnasi-et EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn samt de erhvervsgymnasiale uddannel-ser på Erhvervsskolerne i Aars1. De to kortlægningsundersøgelser, der løbende i rapporten også vil blive omtalt som T1 og T22, indgår i forsknings- og udviklings-projektet: Ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet (LUL), som er støttet af Region Nordjyllands uddannelsespulje fra 2013. Projektet er et selvstændigt forsknings- og udviklingsinitiativ baseret på et samarbejde mellem EUC Nord og Erhvervsskolerne i Aars og deres fem erhvervsgymnasiale uddannelser, samt Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet – dvs. et sam-arbejde mellem praksis og forskning.

Resultaterne af to kortlægningsundersøgelser, som præsenteres i rapporten, har involveret ca. 1299 elever og 132 lærere fordelt på fem erhvervsgymnasiale uddannelser, hvoraf Erhvervsgymnasiet på EUC Nord dækker de tre og Erhvervs-skolerne i Aars to. Selve dataindsamlingen er blevet gennemført i 2013 og 2015.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015
Forfatter: Thomas Nordahl, Line Skov Hansen, Sigrid Øyen Nordahl & Ole Hansen
Institution: Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet & Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet,
Udgivelse: Navn
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 96
Årstal: 2017