Artiklen fremlægger resultaterne af kvalitetsrapporten ‘På rette vej – resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015’ og vurderer også succeskriterierne for undersøgelsen.

De fremhæver blandt andet, at projektets succes kan tilskrives den systematiske kompetenceudvikling som både ledelse samt lærere har undergået gennem projektperioden. Og blandt resultaterne, peger artiklen blandt andet på, at eleverne selv vurderer at deres adfærd på ungdomsuddannelserne er blevet bedre.

Gennem projektperioden har ledelse og lærere udviklet det samme pædagogiske sprog, og anvendelsen af datamateriale/kortlægninger har givet en forskningsinformering at arbejde sammen ud fra med fokus på elevernes trivsel og læring. De enkelte teams har ligeledes undergået en forvandling fra ved projektstart mere at have fokus på funktionalitets logik, mens de gennem projektperioden har transformeret sig til pædagogiske lærings fællesskaber, hvor man gennem anvendelse af pædagogiske analyser og forskningsinformering danner grundlaget for de pædagogiske handlinger, der skal imødegå de pædagogiske udfordringer.

 

Download PDF →

Fakta

Titel: Forskningsbaseret ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet, EUC Nord
Forfatter: Thomas Nordahl, Line Skov Hansen, Ole Hansen & Lars Qvortrup &
Institution: Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet & Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Genre: forskningsartikel
Omfang: 3
Årstal: 2017