KLEO-projektet undersøger klasseledelse og erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne. Projektet er dels et lærerudviklingsprojekt og dels et skoleudviklingsprojekt, idet den pædagogiske ledelse indgår som en væsentlig medspiller og aktør i processen. I projektet uddannes otte KLEO-konsulenter til at forestå aktionslæringsprocessen udførsel i samspil med KLEO-lærerne på hver enkelt skole. De pædagogiske ledere gennemgår samme grundlæggende uddannelsesforløb som konsulenterne, under ledelse af CUDIM, AU. Projektet er en videreudvikling og opskalering af de gode erfaringer fra projektet relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet: ROK-projektet, som kørte fra 2014 – 2017.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tegn på lærerudvikling: Rapport 1: En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018
Forfatter: Lea Lund
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: rapport
Omfang: 71
Årstal: 2018