Den hastige udvikling af digitale teknologier sætter mærkbare spor i samfundet generelt og der med også på de danske gymnasier: De digitale teknologier ændrer den måde, elever i 2018 skal lære på.

Diskussioner om, hvordan digitale teknologier påvirker elevers skolegang og undervisning, fylder meget i den offentlige debat, når der diskuteres fx fake news, digital mobning og internetadgang ved eksamen.

Men vi har ikke tilstrækkelig viden om gymnasieelevernes eget syn på, hvordan den digitale udvikling påvirker deres skolegang og undervisning. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil med denne rapport give et indblik i elevernes perspektiver på, hvordan de bruger digitale teknologier i forbindelse med skolegangen, og hvordan teknologierne indebærer både muligheder og barrierer med hensyn til elevernes læring.

Rapporten giver dermed adgang til en verden, som lærere og ledelse på en gymnasial uddannelse ikke nødvendigvis har indsigt i.

Målet med rapporten er at skabe et videngrundlag for gymnasiernes drøftelser af digitale strategier og inddragelse af digitale teknologier i undervisningen. Rapporten henvender sig således primært til lærere, ledere og elever på de gymnasiale uddannelser.

Undersøgelsen er en del af EVA’s handlingsplan for 2016. Jeg vil gerne takke de elever, lærere og ledelser på gymnasierne, som har medvirket i undersøgelsen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digitalisering i gymnasiet set fra elevers perspektiv
Forfatter: Anne Katrine Kamstrup, Sarah Richardt Schoop, Sonja Marie Staffeldt, Camilla Mehlsen, Eva Stokholm & Emma Heiberg
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Genre: rapport
Omfang: 83
Årstal: 2017