Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer – social baggrund – fagligt udbytte

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard

Bogen analyserer elevers erfaringer med gymnasielivet med et særligt fokus på de ‘gymnasiefremmede’ elever, der har særlige vanskeligheder med gymnasiet. Bogen giver endvidere konkrete anbefalinger til, hvordan der skabes bedre muligheder for fagligt udbytte, især for de gymnasiefremmede elever.

Genre: Bog | Omfang: 234 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 7: Opsamling og handlemuligheder

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 7 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet samles der op på hovedtrækkene i bogens analyse og peges kort på nogle af de handlemuligheder, der findes for de aktører, som har magt og indflydelse til at gøre noget: Lærerne,
skolens ledelse og politikere og embedsmænd.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 27 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 6: Hjemme- og fritidsliv

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 6 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet flyttes opmærksomheden til elevernes hjemme- og fritidsliv, herunder ikke mindst elevernes forvaltning af skolens kolonisering af livet uden for skoletiden i form af lektier og de prioriteringer, det er nødvendigt for eleverne at foretage.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 5: Klassen og det sociale miljø

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 5 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever. I kapitel 5 flyttes blikket til elevernes oplevelser af sociale relationer i klassen og på skolen, og hvilken betydning disse relationer har for elevernes oplevelser af at gå i gymnasiet.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 25 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 4: Den gode lærer og den gode elev

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 4 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 37 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 3: Undervisning, sprog og deltagelse

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 3 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet analyserer elevernes oplevelser af selve undervisningen, deres oplevelser af forskellige undervisningsformer og deltagelse (eller ikke-deltagelse) i undervisningen.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er andet kapitel i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet handler om elevernes fortællinger om det faglige i gymnasiet. Hvordan oplever de fagene og kriterierne for, hvad det er, de skal kunne?

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Klassen spiller ind ‐ klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet

Susanne Murning

Undersøgelsen giver et indblik i, hvad det er, der skaber forskelle i gymnasiet – og hvad der sker mellem eleverne både fagligt og socialt. Og tilsyneladende viser det sig, at jo mere man i gymnasiet holder fast i, at ’nu er det elevernes eget valg og eget ansvar’, jo mere bliver de grupperet efter, hvor de kommer fra, og hvad de har med sig.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 28 sider | Årstal: 2013

Læs mere